Het initiatief om Heveadorp duurzamer te maken

In 2015 hebben drie bewoners van Heveadorp: Wim Schoonderbeek, Wim Huysman en Ab Reparon, het initiatief genomen om Heveadorp duurzamer te maken. Als eerste is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om al dan niet gezamenlijk in Heveadorp duurzame energie op te wekken met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Inmiddels zijn bijna 100 woningen in Heveadorp voorzien van zonnepanelen. Ab Reparon heeft zijn activiteiten voor de verduurzaming in Heveadorp in 2018 neergelegd, Ab Reparon is, samen met Wim Huysman, echter nog steeds actief als woonwensencoach voor het "Energieloket Midden Gelderland" (ELMG).

Om de verschillende activiteiten een plaats te geven en beter te coördineren, zijn er een aantal werkgroepen gevormd die elk gericht zijn op een specifiek onderwerp:

De werkgroep "RRE (Reductie Regeling Energie)" is opgericht met als voornaamste doelstelling het verduurzamen van de woningen, zoals isolatie en energieopwekking e.d. De activiteiten gebeuren in samenwerking met de gemeente Renkum, waarbij er subsidie wordt verstrekt binnen kader van de landelijke RRE regeling. De werkgroep richt zich op het uitvoeren van maatwerkadvies, energietoetsen, warmtewandelingen en het uitgeven van vouchers aan de bewoners voor het kopen van energiebesparende middelen, zoals isolatiemateriaal, led-lampen en energiebesparende apparatuur. De volgende leden zijn actief in de RRE werkgroep: Cees Egmond (secr), Gea Verhagen, Wim Schoonderbeek (vz) en Wim Huysman.

Er is een werkgroep "Wijk van de Toekomst" opgericht, die zich bezighoudt met lange termijn oplossingen, waarbij onderzocht wordt welke alternatieven er zijn voor de energievoorziening van woningen in Heveadorp. De activiteiten van deze werkgroep zijn verbonden met de activiteiten van meerdere "Wijk van de Toekomst" projecten, zie onder meer: https://www.wijkvandetoekomst.nu. De werkgroep in Heveadorp wordt door een stuurgroep gecoördineerd, waarbij onder meer de gemeente, de huurdersvereniging, Vivare, Liander en een aantal bewoners van Heveadorp zijn vertegenwoordigd. Lid van deze werkgroep zijn: Michiel Kohne (vz), Martijn Oomkes, Cees Egmond, Gea Verhagen, Wim Huysman, Wim Schoonderbeek, Peter Paul van Dijk en Robert -Jan Geerts.

Om te zorgen dat onder meer de subsidiegelden van de gemeente op een juiste manier wordt besteed via de RRE activiteiten, is er de stichting "Heveainitiatief" opgericht [bestuur]. Naast deze werkgroepen is er een klankbordgroep waarbij zo goed mogelijk contact wordt gehouden om na te gaan welke zaken er spelen binnen een bredere groep bewoners. [leden]