Energie opwekken


Energie opwekken

Energie opwekken

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor opwekking van zon energie te geven. We hebben vastgesteld dat er woningen zijn in Heveadorp, die als ongeschikt worden aangemerkt (rood), toch prima geschikt zijn voor zonnepanelen. Een aantal van deze woningen in Heveadorp hebben zonnepanelen en voldoende opbrengst.

Door voortschrijdende technische ontwikkelingen worden zonnepanelen goedkoper en hebben een hoger rendement dan op de zonatlas wordt aangeven. Door een gezamenlijke inkoop kunnen we de investeringen verlagen. Dit betekent een kortere terugverdientijd dan wordt aangegeven op de website van zonatlas.

Salderingsregeling

Dit is/was het in het kort: aan het eind van het jaar mag je de energie die zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt heeft verbruikt. Dat gaat na 2020 of 2021 veranderen naar een terugleversubsidie voor zonnepanelen.
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is terug geleverd. Je krijgt dus geld voor elke kWh die jouw zonnepanelen opwekken en die je niet zelf gebruikt. Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al zonnepanelen heeft (zowel voor huurders als kopers). Dus als je nog wilt profiteren van de overgangsregeling, moet je nu zonnepanelen nemen. Hevea Initiatief kan je helpen bij het opvragen en beoordelen van offertes. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft ook aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook met de nieuwe regeling geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

De terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan je de terugleversubsidie aanvragen. Hoe de hoeveelheid terug geleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken.

Collectief met Zonnepanelen

Een aantal dorpsgenoten in Heveadorp en ook inwoners van de andere dorpen in de omgeving hebben geen geschikt dak voor zonnepanelen. Zij zouden daarom graag willen profiteren van een collectieve toepassing van zonnepanelen. Hevea Initiatief heeft deze uitdaging opgepakt en wil nagaan wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Het idee om een deel van het speelveld in Heveadorp te voorzien van een zonnedak is ingediend. We zouden via een coöperatie gezamenlijk kunnen investeren in deze zonnepanelen. Het idee zal getoetst moeten worden op haalbaarheid (acceptatie van bewoners en gemeente), vergunningen en de kans op vandalisme. Vooral het laatste kan wel eens een onoverkomelijk obstakel blijken te zijn.


Wij zijn nu alternatieven aan het onderzoeken. Wij zijn in overleg met Hooijer Biomassa die de gebouwen van de voormalige steenfabriek in de uiterwaarden bij kasteel Doorwerth gebruikt. Hooijer Biomassa wil op een deel van de daken van deze gebouwen zonnepanelen leggen voor eigen gebruik. Dan blijft er nog een groot aantal m2 over voor het installeren van meer zonnepanelen. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt zou kunnen worden afgezet naar bewoners in de omgeving.

De investering en exploitatie van dit zonnepark kan gebeuren door een Energiecoöperatie (nieuw of bestaand) of door een commercieel bedrijf. In beide gevallen moet er een goed sluitende business case worden gemaakt.

Voor een energiecoöperatie is van belang dat er een groot gebied is waarin men moet wonen om aan dit initiatief te mogen deelnemen; de zogenaamde postcoderoos. Indien het postcodegebied waarin de vml. Steenfabriek (Hooijer Biomassa) ligt als centrum wordt gekozen (postcode 6865) vallen de volgende postcodes binnen de postcoderoos:

 • In de gemeente Renkum: Doorwerth 6865, Heveadorp 6869, Oosterbeek-Zuid 6862, Oosterbeek-Noord 6861, Wolfheze 6874, Heelsum 6866
 • In de gemeente Overbetuwe: Heteren 6666, Driel 6665

  Collectief met Waterturbine

  Een ander alternatief voor collectie opwekking van elektriciteit is dit te doen met behulp van een waterturbine. Deze turbine kan wellicht in de Rijn gelegd worden bij de stuw tussen Driel en Heveadorp. Ook hiervoor geldt dat de investering en exploitatie kan gebeuren door een Energiecoöperatie (nieuw of bestaand) of door een commercieel bedrijf. En dat er een goed sluitende business case moet worden gemaakt.

  De Postcoderoos voor dit project is net wat anders. Indien het postcodegebied waarin de stuw Driel/Heveadorp ligt als centrum wordt gekozen (postcode 6665) vallen de volgende postcodes binnen de postcoderoos

  • In de gemeente Overbetuwe: Driel 6665, Heteren 6666, Elst-Noord 6661
  • In de gemeente Arnhem: een deel van de nieuwe wijk Schuytgraaf 6846
  • In de gemeente Renkum: Oosterbeek-Zuid 6862, Heveadorp 6869, Doorwerth 6865
  Afstudeerproject Watermolen

  Op 24 juli 2019 heeft Stefan van Erp zijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit van Delft verdedigd. Stefan heeft onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van waterkracht bij stuwcomplex Driel/Heveadorp.

  Lees hier een samenvatting van het onderzoek.


  Terug naar het projectoverzicht