Energie opslaan

Warmte opwekking-Opslaan

Warmte opwekking kan bijvoorbeeld met de toepassing van zonnecollectoren en een zonneboiler eventueel in combinatie met een warmtepomp. Er zijn toepassingen in combinatie met een zonnepanelen[PV]. Dit betekent een hoger rendement van de zonnepanelen en de beschikking van warm water voor verwarming. Een gekoeld zonnepaneel heeft een hogere opbrengst dan een niet gekoeld paneel. De mogelijkheden en de kosten/baten moeten nog goed worden onderzocht. Voor een zonneboiler en warmtepomp zijn subsidies beschikbaar.

Ook kan de warmte worden opgewekt met lucht/water warmtepompen. Voor de lucht staat er een unit buiten (let op de geluidproductie van deze unit) en voor de warmte uitwisseling naar het water is er een unit binnen. Het warme water wordt tijdelijk opgeslagen in een boiler.

Voor langduriger opslag van energie zijn er ontwikkelingen van op slag van groot hoeveelheden water in vaten/zakken in de grond of zelfs in de kruipruimten van de woningen. Er zijn twee hoofdsystemen. Een met opslag van hoge temperatuur water (80 oC tot 90 oC) en een ander systeem dat gebruikt maakt van de energie die vrij komt of nodig is bij de fase-verandering van water naar ijs en omgekeerd.

Voor de opslag van elektriciteit lopen ver schillende onderzoeken. Opslag in (tweede hands) accu’s waar onder accu’s van elektrische auto’s, opslag in waterstof, maar ook mechanische opslag door water op te pompen, lucht te compresseren. Ook wordt de zeezoutbatterij ontwikkeld, op basis van grondstoffen die ruim voorhanden zijn en een redox-flow-batterij op basis van waterstof en broom, die gemakkelijk schaalbaar is en ook voor langere termijn opslag geschikt is. Zulke technologieën bieden alternatieven.


Terug naar het projectoverzicht