Hevea Initiatief:
Het Initiatief

Het Hevea Initiatief richt zich in de eerste plaats op de inwoners van de gemeente Renkum. Maar ook belangstellenden buiten de gemeente Renkum kunnen met hun vragen en suggesties bij ons terecht.

Zo richt de ontwikkeling van een waterturbine bij de stuw in de Rijn tussen Heveadorp en Driel, zich zowel op de inwoners van de gemeente Renkum als de inwoners van de gemeente Over Betuwe. En wellicht kunnen ook de inwoners van Schuytgraaf (Arnhem) daar nog van profiteren.

Het doel van het initiatief is na te gaan welke oplossingen er zijn voor energie besparen in huis en welke oplossingen er zijn om zelf, al dan niet collectief, duurzame energie op te wekken. En ‘last but not least’ hoe je duurzaam opgewekte energie kunt opslaan.

Subsidies en financiering

Daarnaast gaan wij na welke subsidies en (voordelige) financieringen er beschikbaar zijn, en wat de voordelen zijn van collectieve projecten.

De ervaringen die wij opdoen en die door dorpsgenoten en deskundigen worden ingebracht willen wij uitwisselen met onze doelgroep.

Een veilige en
levensloopbestendige woning

Naast de acties op het gebied van duurzaamheid, willen we ook aandacht besteden aan veiligheid in en om de woning en het maken van een comfortabele levensloopbestendige woning. Bij het “Energie Loket Midden Gelderland” (ELMG) werden de oorspronkelijke initiatiefnemers (Wim, Wim en Ab) de eerste Woon Wensen Coaches. Door hen en later ook door anderen zijn in de gemeenten Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden vele Woonwensenscans uitgevoerd.

Benieuwd wat Hevea Initiatief voor jou kan betekenen? Bekijk hier het projectarchief.