Een greep uit onze projecten

De projecten van Hevea Initiatief richten zich op verschillende aspecten van duurzaam wonen. Daarbij wordt uitgegaan van de “Trias Energetica”.

  • Minder energie verbruiken
  • Duurzame energie opwekken
  • Gebruik fossiele energiebronnen efficiënt

Projecten die wij hebben uitgevoerd of die nog lopen zijn:

  • De beste deal voor individueel aanschaffen van zonnepanelen
  • Collectieve actie voor verbetering van de isolatie van de woning
  • Algemene voorlichting over energieverbruik, -besparing en -opwekking
  • Het zoeken naar een klimaatvriendelijk warmtevoorziening

Projecten die wellicht in de toekomst worden opgestart:

  • Samen met de andere wijkinitiatieven in de gemeente Renkum, het opzetten van een energiecafé, een ontmoetingsplaats voor inwoners en bedrijven die actief (willen) zijn op het gebied van duurzame energie

Wijk van de toekomst

Energiemaatregelen in een woning gaan vaak hand in hand met het verbeteren van het wooncomfort. Een hogere isolatie van de gevels vergroot de leefruimte van het vertrek.

Bekijk de projecten

Energie besparen

Energie die niet gebruikt wordt hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarom zijn acties gestart voor de besparing van energie. De bewoners van bijna 10% van de woningen in Heveadorp besloten om isolerende maatregelen te gaan treffen.

Bekijk de projecten

Energie opwekken

Hevea Initiatief heeft drie projecten voor de opwekking van elektriciteit. Individuele en collectieve zonnepanelen en waterkracht. In 2019 wordt een onderzoek gestart naar alternatieve warmteopwekking.

Bekijk de projecten

Energie opslaan

Een grote uitdaging ligt in de voorziening van energie op de momenten dat deze niet duurzaam kan worden opgewekt. Opslag van energie voor langere is noodzakelijk.

Bekijk de projecten