Wijk van de toekomst


Wijk van de
toekomst

Lees hier het PDF-verslag van de eerste voorlichtingsavond.

De overheid heeft ambities om het gebruik van gas in de komende jaren af te bouwen. Heveadorp is door de gemeente Renkum samen met het Hevea Initiatief in oktober 2018 bij de provincie aangedragen als deelnemer in het project “Wijk van de toekomst”. Doel van dit project is te onderzoeken op welke wijze het mogelijk kan worden om de alle woningen in de in Heveadorp “gasloos” te maken.

Op 11 december 2018 is er een voorlichtingsavond geweest voor alle bewoners van Heveadorp over het te starten onderzoek naar de mogelijkheden om Heveadorp van het gas af te krijgen. Een groot aantal inwoners was aanwezig.
Wethouder duurzaamheid, Joa Maouche, is ingegaan op de ambities van de gemeente Renkum en de rol die Heveadorp daarbij kan invullen. Daarna is door het Gelders Energie Akkoord uitleg gegeven over de aanpak van de Wijk van de Toekomst en heeft Vivare heeft haar rol als woningverhuurder geduid. Door de gemeente is ook ingegaan op een aantal specifieke aspecten van Heveadorp gezien door de bril van de Wijk van de Toekomst. Daarna is er een levendige discussie geweest.

Heveadorp kan een van de 40 wijken/dorpen in Gelderland worden waar stapsgewijze de afkoppeling van het aardgas en de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening goed wordt onderzocht en zo mogelijk zal worden geïmplementeerd. Al eerder zijn in 2016/17 ongeveer 12 wijken geselecteerd die actief het proces in gaan. Dat aantal verdubbelt elk jaar. Dat ís ook nodig, want in 2030/35 zal de hele gebouwde omgeving 'van het aardgas' af zijn. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn. Er zijn meerdere wegen, maar aangezien de gastransitie diep in de persoonlijke levenssfeer in grijpt pleiten we sterk voor een gezamenlijke regie met bewoners(organisaties) en zorgvuldige processen gericht op collectieve besluitvorming.


Terug naar het projectoverzicht